INTERIM
MANAGEMENT

NÄR DU MED KORT VARSEL VILL ANLITA EN ERFAREN LEDARE ELLER ​​​​​​​SPECIALIST UNDER EN BEGRÄNSAD PERIOD.
Interim management är en snabb och effektiv lösning för dig som behöver tillföra erfaren kompetens till din verksamhet. Vi som arbetar med interimslösningar på Capega har operativ chefserfarenhet kombinerat med lång erfarenhet av konsultuthyrning och ett omfattande nätverk av underkonsulter, vilket gör att vi snabbt kan tillhandahålla de specifika kompetenser som efterfrågas.

Våra interimskonsulter på Capega har genom åren visat att de kan göra en betydande skillnad på kort tid och fungerar utmärkt för tillfälliga behov eller som ett mellansteg inför rekrytering. Att anlita en konsult med rätt erfarenhet, specialistkompetens och nya perspektiv har visat sig vara ovärderligt för våra kunder.
​​​​​​​
Capega arbetar proaktivt med sitt nätverk av interimskonsulter där både snabbhet och höga kvalitetskrav är av yttersta vikt. Avgörande för framgångsrika matchningar är ett omfattande nätverk av kompetenta interimskonsulter och en djup förståelse för kundens affär.

NÄR PASSAR DET ATT ANLITA EN INTERIMSKONSULT?

ARBETSTOPPAR

Då verksamheten behöver ökad arbetsstyrka

GENOMFÖRANDEKRAFT

Innan en ny chef eller specialist tar vid behöver verksamheten lyftas till en ny position

KOMPETENSBEHOV

Specialistkompetens inom ett unikt kompetensområde

REKRYTERINGSPERIOD

Perioden tills du fått rätt person på plats

SPECIFIKA PROJEKT

Vid tidsbegränsade projekt som behöver specialistkompetens

SNABB ERSÄTTARE

​​​​​​​Vid oväntad chefs-, specialistavgång eller längre frånvaro